L'enologia és la tècnica que tracta del vi, del seu millorament, preparació i conservació, i també de l'anàlisi i estudi de cadascun dels seus components. Per tant, aquí hi tindran cabuda tots aquells enllaços relacionats amb la cultura del vi, processos d'elaboració (des de la verema fins a l'embotellament) i llocs webs d'associacions i entitats relacionades.