Classificació de les llengües inventades.
Llengua internacional creada a Polònia per Ludwik Lejzer Zamenhof el 1887 com a instrument neutral de comunicació.
Llengua totalment inventada o derivada d'altres llengües naturals mitjançant la simplificació, que és usada en la comunicació internacional o intergrupal.
Codi creat perquè puguin comunicar-se les persones sord-mudes.