Aquesta categoria engloba totes aquelles webs relacionades amb la Lingüística que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Lingüística i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Biografies, bibliografies, currículums, publicacions i estudis sobre filòlegs i lingüistes d'arreu del món.
Els filòlegs o lingüistes que tenen especialitats de lingüística catalana hauran d''anar llistats a World/Català/Llengua_catalana/Gent
Classificació de les llengües inventades.
Classificació genètica, per famílies lingüístiques, de totes les llengües naturals (actuals, protollengües o extingides).
Revistes, publicacions especialitzades i notícies d'aquesta temàtica.
La sociolingüística és una ciència interdisciplinària entre la sociologia i la lingüística que estudia les relacions entre llenguatge i societat. Se centra en les varietats de llengua (sociolectes), la identitat lingüística dels grups socials, les actituds enfront del llenguatge o els fenòmens de bilingüisme i diglòssia, entre d'altres. Aquí trobareu llistats articles sobre aspectes teòrics, estudis sobre l'ús d'una determinada variant en un territori en concret, dades estadístiques sobre ús, actituds i implantació en determinats sectors comercials, estudis de futur de la llengua i dades de sociolingüistes reconeguts, entre moltes altres coses.