Ciència que té com a objecte l'estudi de la població. Hi conviuen factors econòmics, geogràfics, històrics, socials o psicològics, en unes interrelacions no sempre clares ni delimitades.