L'Edat Mitjana europea és essencialment cristiana, i és la religió qui li dóna una certa unitat cultural. A aquesta unitat ens referim.