Centrada en els estudis arqueològics tocant als ibers de qualsevol lloc.
L'Edat Mitjana europea és essencialment cristiana, i és la religió qui li dóna una certa unitat cultural. A aquesta unitat ens referim.
Centrada sobretot en els megàlits, sigui quin sigui el seu origen, mentre sigui prehistòric.
Arqueologia romana onsevulla que es trobi.