Ciència que estudia l'home, i, en un sentit més ampli, els homínids.
En el més ampli dels seus sentits, és alhora l'estudi biològic del cos humà i de les seves variacions en el temps i en l'espai (antropologia física o biològica) i l'estudi del capteniment cultural i social de l'home (antropologia cultural i antropologia social).