Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Ciències de la terra que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Ciències de la Terra i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Associacions referents a les Ciències de la terra.
Catàstrofes naturals.
Llocs web referents al clima i a la seva predicció.
Llocs web de facultats, departaments, ... de les universitats i de centres docents que imparteixin aquesta diciplina o afins.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Geologia que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Geologia i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquells llocs web relacionats amb les institucions científiques que estudin d'alguna manera o altra la terra.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Ciència i Tecnologia i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Meteorologia que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Meteorologia i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Revistes i publicacions relacionades amb les Ciències de la Terra.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb l'Oceanografia que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre l''Oceanografia i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.