Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb l'Aqüicultura que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Aqüicultura i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.