Representacions teatrals sobre la passió de Jesucrist.