Enllaços a pàgines web relacionades amb el món de la Música, i escrites en català.
Cada Grup o artista tindrà la seva pròpia categoria. Després es podrà consultar a través de la barra alfabètica o dels estils.
No feu les trameses a la categoria arrel, sinó que heu de buscar la categoria adequada a cada un d''ells.

Quan es tracti d''un grup, la categoria serà el nom del grup. Quan es tracti d''un solista, usarem el seu nom artístic i quan sigui el seu nom propi, usarem el format "Cognoms, Nom".
Grups i solistes del món de la música, d'aquí i d'arreu, d'ahir i d'avui, de qualsevol estil.
Cada Grup o artista tindrà la seva pròpia categoria. Després es podrà consultar a través de la barra alfabètica o dels estils.
No feu les trameses a la categoria arrel, sinó que heu de buscar la categoria adequada a cada un d''ells.

Quan es tracti d''un grup, la categoria serà el nom del grup. Quan es tracti d''un solista, usarem el seu nom artístic i quan sigui el seu nom propi, usarem el format "Cognoms, Nom".
Entreu, en aquesta categoria, només llocs web que facin referència a l''Acampada Jove. Els llocs web sobre les Joventuts d''Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) han de ser enviats a World/Català/Política_i_govern/Independentisme/Organitzacions/JERC/.
Concursos i competicions musicals.
Entreu només llocs web en català sobre Concursos musicals.
Recursos sobre música dels diferents mitjans de comunicació.
Entreu només llocs web en català sobre Caràtules.