Aquesta categoria comprén els enllaços a reculls accessibles en línia de tota mena de sentències breus (aforismes, proverbis, apotegmes, etc.) de caràcter culte, generalment d'autor conegut.