Aquesta categoria acull enlaços a llocs web en llengua catalana on es tracta de la producció literària corresponent a períodes històrics amb uns límits temporals més o menys definits, o com a exponent de determinats corrents estètics, filosòfics o culturals.
Enllaços relacionats amb la manifestació d'aquest corrent en la literatura de llengua catalana, durant el segle XVII i bona part del XVIII.
Enllaços relacionats amb autors i obres en llengua catalana dels segles XVI, XVII i XVIII.
Enllaços relacionats amb la literatura en llengua catalana des dels seus orígens fins al segle XV.
Enllaços relatius a autors i obres d'aquest corrent literari, que en la literatura catalana es va manifestar a finals del segle XVIII.
Enllaços relatius a autors i obres de la literatura catalana pertanyents a aquests moviments culturals i estètics que van tenir lloc en el tombant dels segles XIX i XX.
Enllaços relacionats amb la manifestació d'aquest corrent en la literatura catalana, durant el segle XVI.
Enllaços relacionats amb el període de recuperació lingüística i literària subsegüent a la Decadència, que comprén aproximadament el segle XIX.
Enllaços relacionats amb aquest moviment estètic que es manifesta en la literatura catalana durant el segle XIX.
Enllaços relacionats amb el període clàssic de la literatura en llengua catalana, que comprén els segles XIV i XV, especialment aquest darrer.
Els orígens de la Literatura catalana: autors i obres del segle XII.
Autors i obres en llengua catalana del segle XIII.
Autors i obres en llengua catalana del segle XIV.
Autors i obres en llengua catalana del segle XIX.
Autors i obres en llengua catalana del segle XV.
Autors i obres en llengua catalana del segle XVI.
Autors i obres en llengua catalana del segle XVII.
Autors i obres en llengua catalana del segle XVIII.
Autors i obres en llengua catalana del segle XX.