Inclou enllaços a pàgines web fetes per persones aficionades a la literatura, on recullen escrits propis o dels seus autors preferits.