Pàgines en català que contenen recursos docents per a l'ensenyament de la Literatura o treballs escolars sobre autors, obres o motius literaris.
En aquesta categoria es recullen pàgines escrites en català, útils per a l''ensenyament de la Literatura catalana o d''altres llengües. Les pàgines sobre Literatura Catalana no redactades en català s''han de dirigir a la categoria de World corresponent a la llengua en què està redactada cada pàgina.