Vida i obra de l'autor.
Enllaços a llocs que contenen informació sobre aquesta escriptora o sobre la seua obra.
Dades personals i obra del'autor.
Enllaços a llocs que contenen informació sobre aquest escriptor.
Enllaços a llocs que contenen informació sobre aquest escriptor.
Enllaços a llocs que contenen informació sobre aquesta escriptora.
Enllaços a llocs que contenen informació sobre aquesta escriptora o sobre les seues obres.
Informació i obres de l'autora.
Vida i obra de l'autor.
Vida i obra de l'autor.