En aquesta categoria es recullen pàgines escrites en català, útils per a l''ensenyament de la Literatura catalana o d''altres llengües. Les pàgines sobre Literatura Catalana no redactades en català s''han de dirigir a la categoria de World corresponent a la llengua en què està redactada cada pàgina.
Weblogs, dietaris i blocs centrats en qüestions literàries i lingüístiques. S'hi inclouen produccions pròpies, comentaris sobre poduccions alienes, informació a l'entorn de la literatura i el món de la lingüística i la sociolingüística.
Enllaços a llocs referents a premis literaris, jocs florals, festivals poètics, concursos i altres esdeveniments semblants.
Enllaços a llocs que versen sobre la literatura en general com a art de la paraula, o estudis crítics sobre autors, obres o períodes literaris, que per algun motiu no s'han classificat en les categories dels autors, obres o períodes corresponents.
Llocs que contenen principalment reculls d'enllaços a altres llocs literaris i/o orientacions per a navegar per ells.
Pàgines en català que contenen recursos docents per a l'ensenyament de la Literatura o treballs escolars sobre autors, obres o motius literaris.
En aquesta categoria es recullen pàgines escrites en català, útils per a l''ensenyament de la Literatura catalana o d''altres llengües. Les pàgines sobre Literatura Catalana no redactades en català s''han de dirigir a la categoria de World corresponent a la llengua en què està redactada cada pàgina.
Enllaços a llocs dedicats especialment a determinats gèneres literaris, com ara el gènere negre o policíac, el de ciència-ficció, terror i fantasia i altres, en llengua catalana.
Inclou enllaços a pàgines web fetes per persones aficionades a la literatura, on recullen escrits propis o dels seus autors preferits.
Aquesta categoria acull enlaços a llocs web en llengua catalana on es tracta de la producció literària corresponent a períodes històrics amb uns límits temporals més o menys definits, o com a exponent de determinats corrents estètics, filosòfics o culturals.