Disciplina autònoma, pertanyent a les ciències històriques, que pretén estudiar i restituir la història de les arts plàstiques i la història de l'arquitectura, tant pel que fa a l'inventari objectiu i detallat de les obres, com a través de les reflexions filosòfiques o sociològiques. Tracta, per tant, sobre la història del'arquitectura, de la pintura, de l'escultura i dels objectes d'art en general.