Aquesta categoria conté pàgines de pel·lícules amb títols que comencen pel número zero.
Entreu solament llocs de pel·lícules que tingui un zero al començament del títol o que tinguin un zero després de les partícules: el, la, els, les, un, unes o les seves variants en altres idiomes. Si el lloc tracta sobre diverses pel·lícules, la seva categoria no és aquesta, sinó World: Català: Arts i cultura: Cinema