La paraula «manga» es fa servir per a identificar els llibres japonesos de còmics. Això vol dir que els manga i la resta de còmics són força diferents. Aproximadament el 40% de totes les publicacions del Japó són manga, i tracten sobre una gran varietat de temes. No és estrany, doncs, veure una jove asseguda en un tren i llegint un manga shoujo (manga específic per a noies), i al seu costat, assegut un home de negocis llegint un manga adult.
Aquesta categoria solament conté llocs sobre el manga o sobre manga i anime. Els llocs que tracten exclusivament sobre anime han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Cinema
En aquesta categoria es recullen els llocs dedicats exclusivament a un o diversos autors de manga.
Llocs dedicats exclusivament a un o diversos autors de manga. Si el lloc tracta sobre un autor amb subcategoria pròpia dins de World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Autors, s''haurà d''enviar a la que li correspongui.
Aquesta categoría conté llocs que tracten, de manera específica, un títol manga concret.
Si el teu lloc tracta un manga concret, envia''l a la subcategoria concreta o a aquesta categoria si no n''hi ha cap que s''hi avingui. Els llocs que tracten solament sobre la versió anime del títol, han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Cinema, però si el lloc tracta les dues versions, aleshores és aquesta la categoria que li correspon, a no ser que tingui una subcategoria pròpia a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Títols. Els llocs que tracten sobre diversos títols manga han d''estar en aquesta categoria. Els llocs tracten solament sobre un autor, han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Autors Els llocs que tracten sobre diversos manga i no coincideixen amb cap dels casos anteriors, han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga.