Pàgines sobre autors de còmics.
Categoria dedicada als llocs que tracten, de manera exclusiva, sobre un autor i la seva obra. Els llocs que tractin sobre autors de manga, han d''anar a la categoria World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Autors.