En aquesta categoria es recullen enllaços de llocs que tracten sobre el còmic. El lloc pot ser en més d'un idioma sempre que un dels emprats sigui el català.
Aquesta categoria conté llocs que tracten sobre el còmic. Els llocs que tracten sobre un títol de còmic concret han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Títols Els llocs que tracten sobre un autor de còmics concret han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Autors Els llocs que tracten sobre manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga Els llocs que tracten sobre títols de manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Títols Els llocs que tracten sobre autors de manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Autors Feu servir els noms complets del lloc, ja que no és permès llistar pàgines de redireccionament amb la finalitat d''evitar que un mateix lloc aparegui en dues categories diferents.
Pàgines sobre autors de còmics.
Categoria dedicada als llocs que tracten, de manera exclusiva, sobre un autor i la seva obra. Els llocs que tractin sobre autors de manga, han d''anar a la categoria World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Autors.
La paraula «manga» es fa servir per a identificar els llibres japonesos de còmics. Això vol dir que els manga i la resta de còmics són força diferents. Aproximadament el 40% de totes les publicacions del Japó són manga, i tracten sobre una gran varietat de temes. No és estrany, doncs, veure una jove asseguda en un tren i llegint un manga shoujo (manga específic per a noies), i al seu costat, assegut un home de negocis llegint un manga adult.
Aquesta categoria solament conté llocs sobre el manga o sobre manga i anime. Els llocs que tracten exclusivament sobre anime han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Cinema
Aquesta categoria conté llocs que fan referència a un sol títol.
El vostre lloc ha d''anar a aquesta categoria si no existeix la subcategoria concreta del títol que voleu afegir. Per exemple, si el lloc tracta sobre Tintín, la categoria corresponent és World: Català: Arts i cultura: Còmic: Tintín.