Pàgines d'autors d'arts plàstiques que tractin de la biografia o l'obra dels artistes. Classificat per autors i no per matèries.
Pàgines en català d'aquesta disciplina artística.
enllaços a pàgines de centres i serveis d'ensenyament de les arts plàstiques
enllaços a pàgines que parlin sobre escultura o que en mostrin obres.
enllaços a pàgines que parlin sobre pintura o que en mostrin obres.