Inclou tot allò relacionat amb el món del Teatre.
Entreu només llocs en català sobre Teatre.
Actors i actrius de teatre.
Associacions i plataformes de teatre.
Entreu només llocs web en català sobre Associacions de teatre.
Companyies i grups de Teatre.
Entreu només pàgines en català (o en qualsevol de les seves formes dialectals), sigui totalment o parcial, de companyies i grups de Teatre.
Institucions, acadèmies i tallers de teatre.
Incloeu només llocs web en català relacionats amb la docència del teatre.
Fires i mostres de teatre.
Entreu només llocs en català sobre Fires i Mostres de Teatre.
Revistes sobre teatre.
Teatres, sales de teatre i locals on es representen obres de teatre.
Entreu només llocs en català sobre teatres, locals o sales de teatre.
Teatre: Companyies: Teatre de Carrer. El teatre de carrer és una categoria molt específica caracteritzada per l´ús d´un llengutge i uns elements molt concrets.
Companyies especialitzades en teatre de carrer, accions, happenings, pirotècnia, o l´ús d´elements propis de cercaviles o altres similars.