Es poden trametre aquelles pàgines de professionals, institucions, associacions, o qualsevol que tingui aquesta temàtica com a principal. Cal pensar que les escoles de ball han d''anar a ensenyament.
Pàgines amb la temàtica principal sobre els balls de saló. Inclou aquells balls dits socials, d'envelat, i també els e competició.
Es poden trametre aquelles pàgines de professionals, institucions, associacions, o qualsevol que tingui aquesta temàtica com a principal. Cal pensar que les escoles de ball han d''anar a ensenyament.
inclou les webs sobre ensenyament no universitari de la dansa.