In Partnership with AOL Search
 
Els llocs sobre Anime han d''anar a World/Català/Arts_i_cultura/Animació/Anime o a alguna de les seves subcategories.
Llocs web sobre audiovisuals d'animació. Sèries i pel·lícules de dibuixos animats, d'animació per ordinador, de ninots animats, d' animació amb plastilina... en resum, sense imatges reals.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre arquitectura i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb l'arquitectura que es trobin en llengua catalana.
Artistes.
Entreu només llocs web en català sobre les arts escéniques.
Inclou arts tals com el teatre, el circ, el mim, els titelles, la dansa...
Hi ha subcategories d''aquesta categoria que tenen un apartat específic d''associacions (Escriptors, artesans, músics, etc.). Tingues-ho amb compte a l''hora d''afegir els nous llocs web.
Associacions de tot tipus dins l'àmbit de l'art i la cultura en general.
pàgines sobre pel·lícules, distribuidores, cartellera i temes relacionats. Poseu sisplau les sales de cinema a la categoria de World/Català/Regional corresponent.
Aquesta categoria conté llocs que tracten sobre el còmic. Els llocs que tracten sobre un títol de còmic concret han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Títols Els llocs que tracten sobre un autor de còmics concret han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Autors Els llocs que tracten sobre manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga Els llocs que tracten sobre títols de manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Títols Els llocs que tracten sobre autors de manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Autors Feu servir els noms complets del lloc, ja que no és permès llistar pàgines de redireccionament amb la finalitat d''evitar que un mateix lloc aparegui en dues categories diferents.
En aquesta categoria es recullen enllaços de llocs que tracten sobre el còmic. El lloc pot ser en més d'un idioma sempre que un dels emprats sigui el català.
Entreu només llocs web en català sobre el món de l''art i la cultura a Internet.
Cultura i Art a Internet.
Enllaços a llocs web sobre l'ensenyament i els serveis relacionats amb la formació
Entre només llocs web en català sobre Fotografia.
Enllaços sobre fotografia, exposicions fotogràfiques i tècniques de fotografia.
Entreu només llocs web en català sobre galeries d''art i sales d''exposició.
Galeries d'art i sales d'exposicions.
Serveis d'assessoria i gestió cultural
Disciplina autònoma, pertanyent a les ciències històriques, que pretén estudiar i restituir la història de les arts plàstiques i la història de l'arquitectura, tant pel que fa a l'inventari objectiu i detallat de les obres, com a través de les reflexions filosòfiques o sociològiques. Tracta, per tant, sobre la història del'arquitectura, de la pintura, de l'escultura i dels objectes d'art en general.
En aquesta categoria es recullen pàgines escrites en català, útils per a l''ensenyament de la Literatura catalana o d''altres llengües. Les pàgines sobre Literatura Catalana no redactades en català s''han de dirigir a la categoria de World corresponent a la llengua en què està redactada cada pàgina.
Actualment no hi ha una descripció creada per a aquesta categoria.
enllaços a pàgines de revistes online o que continguin un sumari de l'edició en paper.
Cada Grup o artista tindrà la seva pròpia categoria. Després es podrà consultar a través de la barra alfabètica o dels estils.
No feu les trameses a la categoria arrel, sinó que heu de buscar la categoria adequada a cada un d''ells.

Quan es tracti d''un grup, la categoria serà el nom del grup. Quan es tracti d''un solista, usarem el seu nom artístic i quan sigui el seu nom propi, usarem el format "Cognoms, Nom".
Enllaços a pàgines web relacionades amb el món de la Música, i escrites en català.
Associacions i iniciatives artístiques i culturals d'àmbit i interès local.
Entreu només llocs web en català sobre Bestiari tradicional.
Entitats i associacions
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Condicions d'ús
Darrera actualització: divendres, 20 / maig / 2016 01:24:04 EDT - edita