La cultura és un conjunt de tradicions (literàries, historicosocials i científiques) i de formes de vida (materials i espirituals) d'un poble, d'una societat o de tota la humanitat.

Arts i cultura
World/Català

Aquesta categoria engloba els llocs web relacionats amb les arts i la cultura que tinguin com a mínim una versió en llengua catalana.

Llocs web sobre audiovisuals d'animació. Sèries i pel·lícules de dibuixos animats, d'animació per ordinador, de ninots animats, d' animació amb plastilina... en resum, sense imatges reals.
Els llocs sobre Anime han d''anar a World/Català/Arts_i_cultura/Animació/Anime o a alguna de les seves subcategories.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb l'arquitectura que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre arquitectura i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Artistes.
Inclou arts tals com el teatre, el circ, el mim, els titelles, la dansa...
Entreu només llocs web en català sobre les arts escéniques.
Associacions de tot tipus dins l'àmbit de l'art i la cultura en general.
Hi ha subcategories d''aquesta categoria que tenen un apartat específic d''associacions (Escriptors, artesans, músics, etc.). Tingues-ho amb compte a l''hora d''afegir els nous llocs web.
pàgines sobre pel·lícules, distribuidores, cartellera i temes relacionats. Poseu sisplau les sales de cinema a la categoria de World/Català/Regional corresponent.
En aquesta categoria es recullen enllaços de llocs que tracten sobre el còmic. El lloc pot ser en més d'un idioma sempre que un dels emprats sigui el català.
Aquesta categoria conté llocs que tracten sobre el còmic. Els llocs que tracten sobre un títol de còmic concret han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Títols Els llocs que tracten sobre un autor de còmics concret han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Autors Els llocs que tracten sobre manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga Els llocs que tracten sobre títols de manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Títols Els llocs que tracten sobre autors de manga han d''anar a World: Català: Arts i cultura: Còmic: Manga: Autors Feu servir els noms complets del lloc, ja que no és permès llistar pàgines de redireccionament amb la finalitat d''evitar que un mateix lloc aparegui en dues categories diferents.
Cultura i Art a Internet.
Entreu només llocs web en català sobre el món de l''art i la cultura a Internet.
Enllaços a llocs web sobre l'ensenyament i els serveis relacionats amb la formació
Enllaços sobre fotografia, exposicions fotogràfiques i tècniques de fotografia.
Entre només llocs web en català sobre Fotografia.
Galeries d'art i sales d'exposicions.
Entreu només llocs web en català sobre galeries d''art i sales d''exposició.
Serveis d'assessoria i gestió cultural
Disciplina autònoma, pertanyent a les ciències històriques, que pretén estudiar i restituir la història de les arts plàstiques i la història de l'arquitectura, tant pel que fa a l'inventari objectiu i detallat de les obres, com a través de les reflexions filosòfiques o sociològiques. Tracta, per tant, sobre la història del'arquitectura, de la pintura, de l'escultura i dels objectes d'art en general.
En aquesta categoria es recullen pàgines escrites en català, útils per a l''ensenyament de la Literatura catalana o d''altres llengües. Les pàgines sobre Literatura Catalana no redactades en català s''han de dirigir a la categoria de World corresponent a la llengua en què està redactada cada pàgina.
enllaços a pàgines de revistes online o que continguin un sumari de l'edició en paper.
Enllaços a pàgines web relacionades amb el món de la Música, i escrites en català.
Cada Grup o artista tindrà la seva pròpia categoria. Després es podrà consultar a través de la barra alfabètica o dels estils.
No feu les trameses a la categoria arrel, sinó que heu de buscar la categoria adequada a cada un d''ells.

Quan es tracti d''un grup, la categoria serà el nom del grup. Quan es tracti d''un solista, usarem el seu nom artístic i quan sigui el seu nom propi, usarem el format "Cognoms, Nom".
Associacions i iniciatives artístiques i culturals d'àmbit i interès local.
Entitats i associacions
Entreu només llocs web en català sobre Bestiari tradicional.