Списък на организации в областта на компютрите и информационните технологии.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Организации се публикуват само сайтове на български език. Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.