Pod kategoriju spadaju vladine ( Ministarstva zdravstva, Fondovi zdravstvenoga osiguranja... ), i nevladine, domace i strane, organizacije i institucije koje se bave zdravstvenom politikom, te unapređenjem i reorganizacijom zdravstva i zdravstvne sluzbe u BiH.