Privatne ordinacije sa teritorije BiH.
Sugerisemo da se kod prijave navede kojoj specijalnosti pripada odredjena ordinacija, ili se radi o multidisciplinarnoj ustanovi. Npr Internisticka, Hirurska, Stomatoloska ordinacija itd.