Medicinska i stomatoloska oprema, proizvodi i potrosni materijali u medicini i stomatologiji. Madicinski aparati, Dijagnosticki aparati
Subkategorije bi isle u smjeru djelatnosti kojoj pripada odredjeni proizvod: Akupunkturna oprema, Fitness, Medicinska oprema i materijal, Stomatoloska oprema i materijal