Bolnice, domovi zdravlja, poliklinike, zdravstvene i socijalne ustanove, centri za rehabilitaciju i ljecilista.