Brojne su subkategorije koje bi obuhvatala kategorija "alternativna medicina. Mi cemo uvrstiti samo one koje su najcesce i najefikasnije. Svi podaci sluze samo kao informacija
U ovu kategoriju spadaju sve vrste lijecenja koje sluze kao "alternativa" ili dopuna "konvencionalnoj" odnosno "zapadnoj" medicini. U novije vrijeme cesto je u upotrebi izraz integrativna medicina. Misli se na medicinu koja u sebi integrira tj. objedinjuje sve metode koje su do sada pokazale efekte u lijecenju oboljelih, bilo da ih je savremena nauka dokazala ili je brojnim studijama samo registrovala njihovu efikasnost.
Brojne su subkategorije koje bi obuhvatala kategorija "alternativna medicina. Mi cemo uvrstiti samo one koje su najcesce i najefikasnije. Svi podaci sluze samo kao informacija
Bolnice, domovi zdravlja, poliklinike, zdravstvene i socijalne ustanove, centri za rehabilitaciju i ljecilista.
Medicinsko obrazovanje u najsirem smislu. Kategorija obuhvata fakultete, skole, kongrese, seminare
Informacije o lijekovima. Proizvodjaci i distributeri lijekova. Pharmacija i farmaceutici.
Vremenom ce ova kategorija imati podkategorije: Info, Proizvodjaci, Veledrogerija, Apoteke...
Psihologija, Psihijatrija, Ovisnosti: narkomanija, alkoholizam...
Medicinska i stomatoloska oprema, proizvodi i potrosni materijali u medicini i stomatologiji. Madicinski aparati, Dijagnosticki aparati
Subkategorije bi isle u smjeru djelatnosti kojoj pripada odredjeni proizvod: Akupunkturna oprema, Fitness, Medicinska oprema i materijal, Stomatoloska oprema i materijal
Privatne ordinacije sa teritorije BiH.
Sugerisemo da se kod prijave navede kojoj specijalnosti pripada odredjena ordinacija, ili se radi o multidisciplinarnoj ustanovi. Npr Internisticka, Hirurska, Stomatoloska ordinacija itd.
Pod kategoriju spadaju vladine ( Ministarstva zdravstva, Fondovi zdravstvenoga osiguranja... ), i nevladine, domace i strane, organizacije i institucije koje se bave zdravstvenom politikom, te unapređenjem i reorganizacijom zdravstva i zdravstvne sluzbe u BiH.