In Partnership with AOL Search
 
Brojne su subkategorije koje bi obuhvatala kategorija "alternativna medicina. Mi cemo uvrstiti samo one koje su najcesce i najefikasnije. Svi podaci sluze samo kao informacija
U ovu kategoriju spadaju sve vrste lijecenja koje sluze kao "alternativa" ili dopuna "konvencionalnoj" odnosno "zapadnoj" medicini. U novije vrijeme cesto je u upotrebi izraz integrativna medicina. Misli se na medicinu koja u sebi integrira tj. objedinjuje sve metode koje su do sada pokazale efekte u lijecenju oboljelih, bilo da ih je savremena nauka dokazala ili je brojnim studijama samo registrovala njihovu efikasnost.
Bolnice, domovi zdravlja, poliklinike, zdravstvene i socijalne ustanove, centri za rehabilitaciju i ljecilista.
Medicinsko obrazovanje u najsirem smislu. Kategorija obuhvata fakultete, skole, kongrese, seminare
Vremenom ce ova kategorija imati podkategorije: Info, Proizvodjaci, Veledrogerija, Apoteke...
Informacije o lijekovima. Proizvodjaci i distributeri lijekova. Pharmacija i farmaceutici.
Psihologija, Psihijatrija, Ovisnosti: narkomanija, alkoholizam...
Subkategorije bi isle u smjeru djelatnosti kojoj pripada odredjeni proizvod: Akupunkturna oprema, Fitness, Medicinska oprema i materijal, Stomatoloska oprema i materijal
Medicinska i stomatoloska oprema, proizvodi i potrosni materijali u medicini i stomatologiji. Madicinski aparati, Dijagnosticki aparati
Sugerisemo da se kod prijave navede kojoj specijalnosti pripada odredjena ordinacija, ili se radi o multidisciplinarnoj ustanovi. Npr Internisticka, Hirurska, Stomatoloska ordinacija itd.
Privatne ordinacije sa teritorije BiH.
Pod kategoriju spadaju vladine ( Ministarstva zdravstva, Fondovi zdravstvenoga osiguranja... ), i nevladine, domace i strane, organizacije i institucije koje se bave zdravstvenom politikom, te unapređenjem i reorganizacijom zdravstva i zdravstvne sluzbe u BiH.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Uslovi korištenja
Posljednja izmjena: Friday, February 19, 2016 10:16:39 PM EST - edit