Ambasade i konzulati Bosne i Hercegovine u inostranstvu, te strane ambasade i konzulati u Bosni i Hercegovini.
Institucije uspostavljene prema Opcem okvirnom sporazumu za mir ("Dejtonski sporazum") na privremenoj osnovi.
Institucije na državnom nivou Bosne i Hercegovine.
Medjunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini