Sadrzi oblasne atrakcije i resurse za one koji putuju u regiji, ukljucujuci i turisticke vodice.
Direktoriji, sluzbe rezervacija i pojedinacni sajtovi za privremeni smjestaj, posebno za putnike.