Sadrzi resurse o prevozu u oblasti za one koje putuju u, iz, ili unutar Bosne i Hercegovine.