Brcko distrikt je teritorijalna jedinica sa posebnim statusom u Bosni i Hercegovini, ne pripada niti jednom Entitetu.