Molimo vas da u ovu kategoriju dodate vas web sajt samo ako ste novinska agencija.

više informacija (samo editori)

Molimo Vas da u ovu kategoriju isključivo unosite Vaše blogove ili eventualno blogging platforme.
Štampani dnevni mediji iz Bosne i Hercegovine
Molimo Vas da u ovu kategoriju unosite samo lokalne, odnosno portale koji nude vijesti i informacije za gradove, kantone ili regije isključivo unutar Bosne i Hercegovine.
U ovoj kategoriji se nalaze samo web sajtovi novinskih agencija iz BiH.
Molimo vas da u ovu kategoriju dodate vas web sajt samo ako ste novinska agencija.
U ovoj kategoriji se samo nalaze web sajtovi radio i tv stanica.
Molimo vas da dodate vas web sajt samo u slucaju da sadrzi radio ili tv emisije.