Kuala Lumpur adalah Wilayah Persekutuan pertama, terletak secara fizikal di dalam negeri Selangor.