Kategori ini mengandungi laman web yang berkaitan dengan institusi pengajian tinggi dalam Bahasa Melayu.