Kategori Laman Peribadi adalah khusus untuk menempatkan laman-laman peribadi yang menggunakan Bahasa Melayu atau Malaysia sahaja. Gunakan direktori "Regional: Asia: Malaysia: Society and Culture: Personal Homepages" untuk halaman berbahasa Inggeris.
Sila hanya kemukakan laman peribadi yang menggunakan Bahasa Melayu sahaja di dalam kategori ini.