Radio-televiziyaların, xəbər agentliklərinin, dövri-nəşrlərin saytları və adi xəbər saytları.
Mətbuata məxsus veb saytlar.
Televiziya və radiolara məxsus xəbər saytları.