Siyasi partiyalara, ictimai birliklərə məxsus saytlar.

Elm

Elmi saytlar və elmi qurumların saytları.
Arts - incəsətə dair və incəsənətə aid saytlar.
Radio-televiziyaların, xəbər agentliklərinin, dövri-nəşrlərin saytları və adi xəbər saytları.