Այս կատեգորիան պետք է ծառայի որպես ռեսուրս տարբեր բնույթի օրենքին վերաբերող կայքերի համար (այդ թվում՝ իրավաբանական ֆիրմաներ, իրավական խորհրդատվություն, օրենքների շտեմարաններ, տեղեկագրքեր, օրենքի վերաբերյալ ֆորումներ, կազմակերպություններ)։
Այս կատեգորիան պետք է ծառայի որպես ռեսուրս տարբեր բնույթի օրենքին վերաբերող կայքերի համար (այդ թվում՝ իրավաբանական ֆիրմաներ, իրավական խորհրդատվություն, օրենքների շտեմարաններ, տեղեկագրքեր, օրենքի վերաբերյալ ֆորումներ, կազմակերպություններ)։

more information (editors only)