Սա հայերեն կայքերի կատալոգ է։ Կայքի վերնագիրը, նկարագրությունը և բովանդակությունը պետք է լինեն հայերեն: Անգլերեն էջերի հղումները պետք է գտնվեն Regional/Asia/Armenia կատալոգի մեջ։
Առողջությանը և բժշկությանը վերաբերող կայքեր։
Գիտական հաստատությունների ցանկ։
Խանութների ցանկ։
Գրքեր, բիզնես, թերթեր հրատարակող կազմակերպություններ։
Հանգիստ, զվարճություններ, ժամանց, սնունդ։
Հասարակական կազմակերպություններ։
Տան վերանորոգմանը նվիրված կայքեր։