Web bladsye van kerke in Afrikaans.
Die web bladsye moet kerk verwant wees. Kerkgroepe, sending groepe en verskillende gelowe welkom om te lys.