Enige Suid-Afrikaanse geskiedenis webbladsye in Afrikaans.
Enige Afrikaanse geskiedenis of erfenis web bladsye. Hoofsaaklik vir Suid-Afrikaanse geskiedenis.
Enige Suid-Afrikaanse geskiedenis webbladsye in Afrikaans.
Web bladsye van kerke in Afrikaans.
Die web bladsye moet kerk verwant wees. Kerkgroepe, sending groepe en verskillende gelowe welkom om te lys.
Afrikaanse persoonlike webblad.
Dit moet persoonlike bladsye wees, geen besighede nie. Die bladsye moet hoofsaaklik Afrikaans wees.
Afrikaanse politieke organisasies, menings en partye.
Enige politieke organisasie, party of menings welkom. Geen haatspraak welkom nie. Bladsye moet hoofsaaklik in Afrikaans wees.
Sites for or about expatirates. Webwerwe oor of van uitgewekenes (mense wat nou in ander lande bly).