In Partnership with AOL Search
 
Die werf moet in Afrikaans wees. E-koerante wat as gedukte media beskikbaar is, hoort in die Afrikaans/Nuus/Koerante kategorie. ''n E-koerant is meer gerig op berigte, en ''n e-tydskrif is meer gerig op artikels.
Afrikaanse aanlyn koerante en nuuswerwe wat nie as gedrukte media beskikbaar is nie.
Die werf moet in Afrikaans wees. E-tydskrifte wat as gedukte media beskikbaar is, hoort in die Afrikaans/Nuus/Tydskrifte kategorie. ''n E-tydskrif is meer gerig op artikels, en ''n e-koerant is meer gerig op berigte.
Afrikaanse aanlyn tydskrifte en "e-zines" wat nie as gedrukte media beskikbaar is nie.
Die koerant hoef nie in Afrikaans te wees nie, maar die werf moet in Afrikaans wees. Koerante wat nie as gedrukte media verskyn nie, hoort in die Afrikaans/Nuus/e-Koerante kategorie. Die webwerf kan ''n aanlyn weergawe van die koerant bevat, of dit kan bloot ''n webwerf óór die koerant wees.
Afrikaanse webwerwe van koerante wat as gedrukte media beskikbaar is.
Hoewel die nuusbrief nie in Afrikaans hoef te wees nie, moet die webwerf in Afrikaans wees. Dié kategorie is bedoel vir werwe oor enige organisasie, maatskappy, instelling, vakbond of klub se interne nuusbrief. Nuusbriewe mag gedruk wees, per e-pos versprei word, of aan slegs lede beskikbaar wees.
Afrikaanse werwe oor maatskappye, organisasies, instellings en klubs se interne nuusbriewe.
Die werf deels in Afrikaans wees, en persvrystellings moet deels in Afrikaans verskyn. Die kategorie is vir beide persvrystellings sélf en vir agentskappe wat persvrystellings hanteer.
Afrikaanse webwerwe met en oor mediavrystellings.
Die radiostasie of radioprogram hoef nie in Afrikaans te wees nie, maar die werf moet in Afrikaans wees. Radiostasies hoef nie sélf nuusverwant te wees nie, maar radioprogramme of -persoonlikhede wat nie nuusverwant is nie, hoort in die Afrikaans/Vermaak kategorie.
Afrikaanse webwerwe van radiostasies en nuusverwante radioprogramme.
Die tydskrif hoef nie in Afrikaans te wees nie, maar die werf moet in Afrikaans wees. Tydskrifte wat nie as gedrukte media verskyn nie, hoort in die Afrikaans/Nuus/e-Tydskrifte kategorie. Die webwerf kan ''n aanlyn weergawe van die tydskrif bevat, of dit kan bloot ''n webwerf óór die tydskrif wees. Die woord "gesinstydskrif" in hierdie konteks verwys na enige tydskrif wat op die algemene mark gemik is (d.w.s. wat nie ''n vaktydskrif is nie).
Afrikaanse webwerwe van gesinstydskrifte wat as gedrukte media beskikbaar is.
Die vaktydskrif hoef nie in Afrikaans te wees nie, maar die werf moet in Afrikaans wees. Die webwerf kan ''n aanlyn weergawe van die vaktydskrif wees, of dit kan bloot ''n webwerf óór die koerant wees. Die begrip "vaktydskrifte" omsluit onder meer akademiese joernale en beroepstydskrifte.
Afrikaanse webwerwe van vaktydskrifte.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Terms of Use
Last update: Tuesday, October 21, 2014 1:21:50 PM EDT - edit