Zpravodajské servery a časopisy, které jsou jednostranně zaměřeny na určitá témata rozřazujte.
Každou stránku navrhujte jen jednou.