Kategorie určená pro zpravodajské servery a tištěné zpravodajské noviny v České republice.
Reklamní servery, inzertní servery, atd., které pouze využívají krátkých odkazů jiných zpravodajských serverů nebudou do této kategorie zařazeny.