Obsahuje odkazy na stránky specializující se na poskytování toku zpravodajské služby (RSS apod.)
Každou stránku navrhujte jen jednou.